Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Schakenbosch BV heeft een initiatief bij de gemeente ingediend om woningbouw te ontwikkelen die past bij de bijzondere groene omgeving en cultuurhistorische kwaliteiten van Schakenbosch. Deze ontwikkeling is een mooie kans voor Leidschendam-Voorburg. Daarom hebben de gemeente en Schakenbosch BV een intentieovereenkomst ondertekend om te kunnen starten met het maken van plannen voor het gebied.

De beste, snelste en goedkoopste manier om de Vlietbruggen te ontlasten is door alleen bestemmingsverkeer over de lokale Vlietbruggen toe te laten. Dat concludeert het college op basis van de vervolgonderzoeken naar het ontlasten van de Vlietbruggen. Het college verwacht dat de belangen tussen de verschillende belanghebbenden uiteenlopen, wat ruimte geeft voor een bestuurlijke afweging. De gemeenteraad neemt hierover op 15 november 2016 een besluit.

Om parkeeroverlast in het gebied rond station Voorburg 't Loo tegen te gaan voert de gemeente in november hier een blauwe zone in. Deze regeling geldt op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur.

Meer nieuws